Landskap er et sentralt tema i mine motiv.

Det være seg menneskets indre landskap og følelsene vi bærer på, så vel som det ytre landskap og skjønnheten vi er omgitt av.

Utrykket mitt gjenspeiler en søken etter håp og sjelefred i kontrastfylte omgivelser, og er en påminnelse på det kraftfulle lyset vi alle har i oss og er omgitt av.

Et budskap om viktigheten av et indre og ytre liv i balanse, og å se oss selv som en helhet i et større, sammensatt landskap

La oss føle mer.

Den menneskelige kontakten og følelser oss i mellom, det tror jeg er en stor nødvendighet for alle. Både mellom de vi kjenner og de vi ikke kjenner så godt. Tiden vi lever i, hvor mange kjenner på en følelse av å ikke leve i samsvar med seg selv, hvor det ytre ikke er i balanse med det indre. Kanskje kan kunsten samle oss, fange oss i øyeblikket og få oss til å føle mer?

Kjenn deg igjen.

Jeg håper du kan kjenne deg igjen i budskapet jeg ønsker å formidle. Både på godt og vondt. Bildene mine har ofte store kontraster og mye mørke. Men, lyset som bevisst står sterkt i motivet, håper jeg kan inspirere og åpne opp for håpet og kjærligheten som alltid er tilstede i oss selv, og i livet. Kanskje kan mine indre øyeblikk med tilstedeværelse og klarhet være en påminnelse om å søke innover.